Renungan Harian 30 Mei 2023

Sebab, semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat. Sebab empat puluh tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman TUHAN.

Yosua 5:5-6a  

Orang Israel yang keluar dari tanah Mesir adalah orang bersunat, tetapi mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Umat perjanjian di Perjanjian Lama adalah yang disunat, sedangkan di Perjanjian Baru adalah yang dibaptis. Umat perjanjian terdiri dari umat yang sungguh beriman/orang benar dan umat yang tidak sungguh beriman/orang fasik. Seseorang bisa saja mendapatkan tanda (sunat dalam PL atau Baptis dalam PB), tetapi tidak diselamatkan.

Perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi apa yang kita lakukan/perbuatan kita, menunjukkan bagaimana iman kita. Seseorang yang benar beriman kepada Kristus, tentu tidak akan berlaku tamak dalam kehidupannya. Seseorang yang takut akan Tuhan, tentu akan mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya.

Marilah kita mendengar dengan sungguh firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.

-kri-