Renungan Harian 29 Mei 2023

Tetapi Engkau, ya TUHAN, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, … Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya! Amin, ya amin.

Mazmur 41:11-14  

Ay 11 bagian ini mengulangi ungkapan Daud sebelumnya (ay. 5), sebuah pengakuan diri dan keyakinan akan Allah secara total. Ia memohon Allah agar mengaruniakan perkenanan atasnya di hadapan para musuhnya—mereka yang bersorak-sorai atas rancangan kejahatan dan kutukannya terhadap Allah dan dia sebagai yang diurapi-Nya (ay. 6-10).

Daud sangat yakin akan janji Allah untuk menopang dan menegakkan—bukan hanya kesembuhan atas penyakitnya—tahtanya sampai selama-lamanya. Dan memang ini akan tergenapi kelak dalam diri Kristus, Sang Anak Daud. Ia pun menutup Mazmur Jilid Pertama ini dengan doksologi kepada Tuhan berkat selama-lamanya yang ya dan amin.

Kiranya kita senantiasa memiliki sikap hati menaikkan doksologi kepada Allah dalam setiap “jilid” kehidupan kita, sehat atau sakit, jaya atau naas, dan suka atau duka. Amin.

-san-