Renungan Harian 3 November 2023

Pada waktu Nuh berumur enam ratus tahun, pada bulan yang kedua, pada hari itulah  terbelah segala mata air samudera raya yang dasyat dan tebukalah tingkap-tingkap di langit. 12) Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya.

Kejadian 7: 11  

Narasi ini mencatat bagaimana keteraturan semula yang Allah atur di dalam Kejadian 1:6-7 hilang. Air yang dibawah dan air yang di atas itu kembali  menyelimuti seluruh bumi. Allah menarik topangan-Nya yang semula untuk sementara dalam rangka penghakiman-Nya.

Bagian ini menujukan bahwa bumi ini membutuhkan topangan Allah. Allah tidak menciptakan kemudian meninggalkan seluruh ciptaan berjalan sendiri, melainkan setiap inci dapat demikian teratur, bahkan dalam hukum sebab-akibat yang biasa pun berjalan karena ada topangan Allah. Sebaliknya, tanpa topangan Allah kekacauan yang rusak akan terjadi. Segala sesuatu bergantung penuh kepada Allah.

-sn-