Renungan Harian 24 Februari 2023

Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami!

Yohanes 14:9B 

Allah Bapa sudah menyatakan Diri-Nya melalui semua ciptaan-Nya. Seharusnya dengan melihat alam semesta ini kita dapat mengenal Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup dan Allah yang maha pengasih. Karena tanpa ciptaan lainnya, manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup.Sekali lagi Allah menyatakan Diri-Nya melalui inkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia.

Tuhan Yesus sendiri yang berkata:” Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa”. Allah juga ingin menyatakan kehadiran-Nya melalui kita yang sudah dipilih dan ditebus-Nya. Dapatkah orang lain melihat kehadiran Kristus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mencerminkan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita?

Marilah kita terus ingat bahwa Allah ingin menyatakan kehadiran-Nya melalui kehidupan kita. Berdoalah agar Injil Tuhan juga dapat diberitakan melalui kesaksian hidup kita.

-har-