Renungan Harian 21 Januari 2023

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

Roma 12:2        

Bukan umur panjang, bukan waktu, bukan keadaan / situasi , bukan persoalan/kesukaran hidup, bukan juga harta/uang yang membuat perubahan dalam hidup manusia, tetapi pikiran yang diperbaharui oleh Kebenaran Firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, yang memungkinkan perubahan terjadi.

Proses perubahan / transformasi akan berjalan hari demi hari, bukan aspek jasmani tetapi rohani /batiniah yang makin diperbaharui , disempurnakan menyerupai Kristus. Jangan biarkan kebiasan buruk dan pikiran lama pada tahun lalu, menghambat atau menghentikan proses perubahan hidup kita sehingga kita seperti diam ditempat tanpa ada transformasi hidup.

Perubahan hidup dimulai dari pembaharuan pikiran/akal budi kita yang dikerjakan oleh kebenaran Firman Tuhan, agar hidup kita terus menerus diperbaharui secara total sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, berkenan dan sempurna. Sehingga kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Nya, dalam perkataan dan perbuatan kita.  Amin.

-dan-