Renungan Harian 14 Desember 2023

Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan membawa laba llima talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuan itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”

Matius 25: 20-21

Perumpaan tentang talenta, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertanggungjawab atas anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Pelayanan pekerjaan Tuhan juga adalah anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing orang dengan porsi yang berbeda-beda sesuai ukuran yang Tuhan berikan.

Setiap anugerah yang dipercayakan dituntut tanggungjawab untuk kita kerjakan dengan setia. Dan kepada yang mengerjakan dengan penuh tanggungjawab, Tuhan memberikan: 1) Pujian sebagai hamba yang baik dan setia. 2) Setia perkara kecil, diberikan tanggungjawab dalam perkara yang besar. (Mat.25:21)

Bagaimana hidup kita yang berespon terhadap anugerah Tuhan, akan menunjukkan seberapa besar kedewasaan iman percaya kita. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan-Nya untuk kita setia dan bertanggungjawab atas anugerah-Nya.

Amin.

-dan-