Renungan Harian 08 Februari 2023

Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: “Ikutlah Aku”. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia.

Luk 5:27-28

Memiliki profesi sebagai pemungut cukai waktu itu, pasti memiliki pendidikan yang cukup, kedudukan yang menjamin hidupnya untuk menjadi kaya, memiliki koneksi yang dekat dengan pejabat pemerintahan Romawi. Namun pada waktu Yesus memanggil Lewi untuk mengikut Nya, Lewi segera berespon dengan taat untuk mengikut Yesus dan meninggalkan segala sesuatunya.

Tuhan memiliki rencana terhadap kehidupan setiap orang percaya, apabila kita dipanggilNya untuk mengikutNya, kita perlu meresponinya dengan ketaatan dan jangan menolak.

Panggilan Tuhan, memiliki makna : menjalankan nilai yang kekal yang lebih utama dari yang sementara menjalankan tujuan hidup kita dengan melakukan kehendak Tuhan yang lebih tinggi dari pada ambisi hidup kita

Janganlah pernah merasakan rugi , untuk melepaskan apa yang kita punya, dan janganlah ragu dan tunda lagi atau lari dari panggilan Tuhan yang mulia. Amin.

-dan-