Renungan Harian 05 Januari 2024

Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.

2 Tawarikh 20:3

Ketika Yosafat, Raja Yehuda diserang oleh 3 pasukan, yakni bani Moab, bani Amon dan pasukan orang Meunim. Yosafat menjadi takut. Lalu ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. dan meminta pertolongan pada Tuhan. Akhirnya Raja Yosafat memperoleh kemenangan.

Sangatlah manusiawi jika kita pun menjadi takut ketika kita dihadapkan pada masalah yang sangat besar. Namun kepada siapa kita meminta pertolongan? Apakah kita datang kepada manusia, allah lain atau pada Allah Bapa? Kepada siapa kita datang, itulah yang akan menentukan hasilnya. Marilah kita selalu datang pada Allah Bapa dengan selalu mengingat bahwa kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap (Mazmur 121:2-3).

-har-