Renungan Harian 20 Maret 2023

Lalu Ia berkata kepada seorang lain: “Ikutlah Aku!” Tetapi Yesus berkata: “Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah.”

Lukas 9: 59a,62  

Ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-murid Nya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti-Nya dengan berbagai motivasi. Ketika Tuhan Yesus mengajak dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti-Nya, maka munculah segala macam alasan: keluarga, pekerjaan, dll. untuk menolak panggilan-Nya.

Tiga hal penting menjadi syarat untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh: 1) Bukan dengan motivasi Materi, untuk mendapatkan keuntungan atau berkat-berkat  materi. 2) Ikut dengan penuh Komitmen, mau jalani dengan penuh ketaatan, tanggug jawab dan setia. Jangan banyak dalih untuk tunda-tunda, pakailah karunia yang Tuhan sudah berikan dengan sepenuh hati; dan 3) Lakukan dengan fokus kepada Tuhan, jangan menoleh ke belakang, kepada masa lalu, tetapi arahkan segenap pikiran dan hati kepada Tuhan.

Kiranya Tuhan beranugerah untuk kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin.

-dan-