Renungan Harian 16 April 2024

sebab ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi Engkau, (11) dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.”

Luk 4:10-11  

Tanpa sadar, banyak orang Kristen yang terjebak ke dalam pandangan yang ditanam oleh Iblis. Orang baik, orang rohani, apalagi sekelas Tuhan Yesus, tidak mungkin Allah membiarkan dia terantuk pada batu. Kesentuh bahaya sedikitpun pasti tidak akan dibiarkan. Inilah bujukan setan paling mematikan. Hal ini yang membuat manusia tanpa sadar menjadi bos dan Tuhan dijadikan pembantu dan penjaganya. Ia begitu penting dan begitu hebat sampai Allah tidak boleh membiarkan dia terantuk batu.

Kesalahan konsep tentang cinta kasih Allah menjadikan manusia menumpuk dosa di dalam pikirannya, bagaikan anak manja yang boleh menantang Allah dan mempermainkan Allah sesuka hati dan sementara itu Allah tidak boleh membiarkan dia sampai terkena akibat dari semua kecerobohan dan dosanya.

Alkitab mencatat, Allah tidak bertindak apapun ketika Adam dan Hawa mau makan buah pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat. Allah hanya datang menuntut konsekwensi dari kecerobohan dan dosa itu. Bagaimana kita mengerti hal ini?

-ss-