Renungan Harian 13 Desember 2022

Kata malaikat itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.”

Lukas 1:30-31 (TB) 

Sungguh berbahagia mendapat kasih karunia Allah, itu adalah hak istimewa yang diberikan Allah bagi umat-Nya. Tetapi lebih jauh lagi kita mengerti bahwa kasih karunia Allah yang diberikan mendahului tugas, tanggung jawab akan panggilan Allah yang harus ditunaikan.

Maria mendapat panggilan khusus untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Juruselamat.Suatu tugas yang sangat besar, berat dan tidak mudah, menuntut ketaatan mutlak. Maria menerima dengan penuh kerelaan dan keberserahan kepada Tuhan (ay. 38).

Panggilan yang datang kepada setiap individu bersifat personal, seperti yang dialami Maria dipanggil Allah untuk melahirkan Juruselamat; Abraham utk menerima janji tanah dan keturunan; Musa utk membebaskan Israel; Nehemia utk membangun Yerusalem;  Petrus utk menggembalakan gereja-Nya; Paulus utk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apa panggilan Tuhan bagimu? Mari tunaikan, genapi dan lakukan tepat seperti yang Tuhan mau, karena kasih karunia Allah cukup bagimu.

-sri-