Renungan Harian 10 November 2022

“Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.”

Kejadian 12:2 (TB)   

Sebagai keluarga yang beriman, Abraham dan Sara mengikuti petunjuk yang diberikan Tuhan kepada mereka dari waktu ke waktu, tanpa banyak tanya dan tanpa banyak keluhan. Mereka menjalani kehidupan dan panggilan Tuhan. Abraham dan Sara meninggalkan kampung halaman yang aman dan makmur, menuju sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan yang belum jelas keadaannya bagi mereka.

Mereka menjalani “perjalanan iman” yang entah kapan kegenapannya. Ujian iman ini berlaku terus dari hari ke hari melalui pergumulan hidupnya. Dijanjikan sebagai ibu bangsa-bangsa yang melahirkan banyak raja (Kej 17:16), bagaimana mungkin disebut demikian jika Sara seorang perempuan mandul, sudah lanjut usia, dan mati haid (Kej 11:30; 18:11)? Itulah iman yg matang  memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan melalui jatuh dan bangun dalam hidup.

Percayakah kita akan Allah yang kita sembah adalah Allah yang melampaui segala kemustahilan? Beriman dan percayalah  kepada-Nya senantiasa.

-sri-